Thông báo

  • 17/09/2020

    Tuyển Kỹ sư phụ trách ATLĐ phân xưởng

    Công ty Thuốc lá Thăng Long (Vinataba Thăng Long) là một đơn vị hàng đầu của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, gồm Công ty mẹ – Công ty Thuốc lá Thăng Long và 04 đơn vị thành viên là Công ty Thuốc lá Thanh Hóa, Công ty Thuốc lá Bắc Sơn, Công ty Thuốc lá Đà Nẵng và Chi nhánh TP HCM

  • 31/08/2020

    Tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí – Công nghệ chế tạo máy

    Công ty Thuốc lá Thăng Long (Vinataba Thăng Long) tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí – Công nghệ chế tạo máy