Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI Nhiệm kỳ 2020 – 2025Ngày 19/6/2023, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình và kết quả đã đạt được, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN Công ty, Cấp ủy chi bộ trực thuộc, Trưởng các Phòng, Ban, Phân xưởng và các cán bộ tham mưu, giúp việc công tác Đảng. Hội nghị vui mừng đón đồng chí Hà Quang Hoà – Phó Bí thư Đảng uỷ – Tổng Giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Kiên – Phó Bí thư Đảng uỷ – Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long thay mặt BCH Đảng bộ trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo đã đánh giá, trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Đồng thời luôn đoàn kết, tạo được sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, Chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, đơn vị tập trung quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với thực tế đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Kiên – Phó Bí thư Đảng uỷ – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị

 Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Công ty đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm cụ thể hóa các nội dung nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty hàng năm. Hoạt động kinh doanh của đơn vị trong nửa nhiệm kỳ 2020 – 2023 đạt được kết quả khá tốt, trong đó các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Công ty luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch Tổng công ty giao hằng năm. Đặc biệt, các chỉ tiêu tổng doanh thu, lợi nhuận và chỉ tiêu nộp ngân sách đạt mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 – 2022 vượt mức so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra như: Sản lượng tiêu thụ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trên 3,8%/năm, Doanh thu trên 8%/năm, nộp ngân sách Nhà nước trên 9,8%/năm. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân trên 8,5%/năm và thu nhập bình quân của người lao động tăng trên 9%/năm.

Tháng 04 năm 2020, Công ty hoàn thành Dự án di dời đến Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai.

Nhìn lại hoạt động và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ của Công ty nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho thấy, công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, không ngừng đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trong 3 năm (2020 – 2022) Đảng bộ Công ty được Đảng bộ Tổng công ty xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 100% các chi bộ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Hàng năm trên 96% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 58 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 96,67% so với Nghị quyết.

Đồng chí Hà Quang Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Năm phát biểu chỉ đạo

Tiếp theo phần báo cáo của Đảng bộ Công ty, toàn thể Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hà Quang Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và đồng chí Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV Công ty đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo để bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty trong thời gian tới.

Đảng bộ Công ty xác định tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Cấp ủy, sức chiến đấu của các tổ chức đảng cơ sở và đảng viên, xây dựng Đảng bộ Công ty thật sự “Trong sạch vững mạnh”. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Để thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, Lãnh đạo các đơn vị trong Công ty cần làm tốt công tác tham mưu và cụ thể hóa nghị quyết, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế tại đơn vị, đảm bảo việc làm, thu nhập người lao động, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

Cùng với đó Công ty thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế với bảo vệ quốc phòng, an ninh, xây dựng văn hoá doanh nghiệp và con người phát triển toàn diện.

Thu Hương – VP TLTL

Tin khác đã đăng