Công đoàn Thuốc lá Thăng Long: Phát huy tốt vai trò trong các phong trào thi đuaGiai đoạn 2018 - 2022, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã có 215 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật điển hình được áp dụng vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các sáng kiến này đã làm lợi hơn 34,5 tỷ đồng. Trong đó, có đóng góp không nhỏ của tổ chức Công đoàn Công ty.

Đạt được kết quả này, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp có hiệu quả giữa Công đoàn với chuyên môn cùng sự đồng lòng, đoàn kết nhất trí cao của tập thể, CBCNV người lao động thực hiện thắng lợi công tác tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tạo dấu ẩn nổi bật hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Dây truyền sản xuất tại Phân Xưởng Cơ điện

Đồng hành cùng đoàn viên chủ động quyết tâm dám nghĩ, dám làm

Giai đoạn 2018 – 2022, Công ty Thuốc lá Thăng Long xác định đầu tư chiều sâu vào khoa học công nghệ. Một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục là tăng cường công tác tuyên truyền, nhận thức đúng về tầm quan trọng, nâng cao chất lượng lao động thông qua công tác tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại. Thêm nữa, tỷ trọng lao động qua đào tạo, có kinh nghiệm, kiến thức và được bổ sung tăng dần theo từng năm.

Trong quá trình mở rộng sản xuất, Công đoàn Công ty phối hợp cùng với chuyên môn phát động, triển khai những phong trào thi đua để người lao động phát huy khả năng của mình, đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Nổi bật và được quan tâm chú trọng là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật tại Công ty Thuốc lá Thăng Long.

Hàng năm, Công ty tổ chức phát động thi đua ngay tại Hội nghị người lao động, với mục tiêu là hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tổng công ty giao với các chỉ tiêu cụ thể về sản lượng sản xuất, sản lượng bán hàng, lợi nhuận.

Phân xưởng Hợp tác Quốc tế

Từ kết quả sản xuất kinh doanh sẽ đem đến thu nhập cho người lao động, chỉ tiêu sáng kiến cải tiến kỹ thuật được các đơn vị đăng ký từ đầu năm để cuối năm làm cơ sở đánh giá, xếp loại chỉ tiêu thi đua trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân.

Các phong trào luôn được Công đoàn Công ty, Công đoàn đơn vị đồng hành, động viên, khuyến khích các đoàn viên tham gia. Từ những vị trí công việc của mình, các đoàn viên sẽ chủ động có những giải pháp, sáng kiến, sự quyết tâm dám nghĩ, dám làm để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Tính trong 5 năm, giai đoạn 2018 – 2022, Công ty đã có 215 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật điển hình được áp dụng vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các sáng kiến này đã làm lợi hơn 34,5 tỷ đồng.

Chưa kể việc tự chế tạo hàng nghìn chi tiết máy trung tu và đại tu thiết bị, cũng giúp Công ty tiết kiệm được số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, vừa góp phần tiết kiệm được chi phí, đảm bảo cho sản xuất. Liên tục các năm đều có vài chục sáng kiến cải tiến được Hội đồng sáng kiến Công ty công nhận và khen thưởng, với số tiền thưởng trên 2,4 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm Công ty tập trung cho Chương trình di dời sản xuất sang Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, nhóm cải tiến của Phòng Đầu tư và Phòng Kỹ thuật Cơ điện đã có đề xuất các giải pháp cải tiến kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt các chi tiết thiết bị, bộ phận phụ trợ nhằm vận hành tối ưu Dây chuyền chế biến sợi công suất 6 tấn/giờ.

Kết quả, sáng kiến giúp tiết kiệm kinh phí đầu tư xây lắp ban đầu khoảng 2 tỷ đồng. Đồng thời, các giải pháp này có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo môi trường sản xuất (giảm tiếng ồn, thoát thải nhanh, không có mùi từ cống rãnh…), giữ sức khỏe và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Dây truyền sản xuất tại Phân xưởng Sợi

Tiếp tục đổi mới phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2022, thông qua phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Nhiệm kỳ qua 48 lượt đoàn viên Công đoàn đạt các Danh hiệu công nhân giỏi, 40 lượt đoàn viên được tặng Bằng Lao động sáng tạo, 01 đoàn viên được trao tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh…

Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến là động lực then chốt đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, là “đòn bẩy” quan trọng giúp nâng cao năng suất lao động, là một trong những phong trào xuyên suốt trong quá trình phát triển của Công ty, góp phần làm nên sự thành công rực rỡ của thương hiệu Thuốc lá Thăng Long trên thị trường ngày hôm nay.

Công ty Thuốc lá Thăng Long xác định phải tiếp tục đổi mới hơn nữa trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Ông Trần Đình Thắng chủ tịch Công đoàn Công ty Thuốc lá Thăng Long nhấn mạnh:

Thứ nhất, phong trào thi đua phải luôn gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc. Luôn quan tâm đến lợi ích hợp pháp của người lao động, bên cạnh đó phải hài hòa lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Thứ hai, hiện tại rất nhiều các sáng kiến cải tiến kỹ thuật hiện đang được áp dụng mang lại hiệu quả cao trong Công ty nhưng công tác tổng hợp, xâu chuỗi cũng như áp dụng phổ biến cần được khoa học hơn. Cần xây dựng thành ngân hàng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để từ đó nhân rộng hơn nữa việc áp dụng vào thực tiễn của Công ty cũng như trong tổ hợp Công ty mẹ – con trong Tổng công ty.

Thứ ba, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo nên ghi nhận thêm các giải pháp áp dụng trong vận hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trong lĩnh vực sản xuất ngoài yếu tố cải tiến sáng tạo đối với máy móc thiết bị thì các giải pháp được áp dụng trong các công việc hàng ngày cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đánh giá, ghi nhận và khen thưởng kịp thời những giải pháp hiệu quả sẽ là nguồn động lực thúc đẩy toàn bộ đoàn viên tham gia vào phong trào một cách tích cực, đem lại nguồn lợi kinh tế đối với Công ty.

Thời gian tới, nhiệm vụ của Công ty Thuốc lá Thăng Long còn hết sức nặng nề, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thử thách, đội ngũ người lao động, đoàn viên Công đoàn Công ty quyết tâm, đoàn kết, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của mình.

Xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh, phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và sự phát triển của Tổng Công ty, mà trước mắt là phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023, thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam và chào mừng 5 năm thành lập Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Nguồn Tạp chí Công thương điện tử

Tin khác đã đăng