Công ty Thuốc lá Thăng Long: Đảm bảo quyền lợi qua Hội nghị Người lao độngNhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, ngày 27/3/2024 tại KCN Thạch Thất-Quốc Oai, Hà Nội, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024.

Thuốc lá Thăng Long

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Phan Văn Bản – Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; Ông Hà Quang Hòa – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba); Bà Trần Thị Hoàng Mai – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vinataba; Ông Hồ Kỳ Quốc Hùng – Chủ tịch Công đoàn Vinataba.

Công ty Thuốc lá Thăng Long có ông Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; ông Nguyễn Hữu Kiên – Giám đốc Công ty cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên người lao động tham dự Hội nghị.

Thuốc lá Thăng Long

Ông Nguyễn Hữu Kiên – Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động

Năm 2023, Công ty Thuốc lá Thăng Long tiếp tục đối mặt với khó khăn do cạnh tranh khốc liệt trên thị trường thuốc lá điếu giữa các công ty trong ngành, thuốc lá lậu và các sản phẩm thay thế như thuốc lá điện tử. Những khó khăn về nguồn vốn, năng lực thiết bị cuốn điếu – đóng bao vẫn thiếu nhiều so với nhu cầu sản xuất. Thêm vào đó, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, đặc biệt là nguyên liệu nhập khẩu.

Nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của toàn thể người lao động đã đồng hành cùng Ban Lãnh đạo Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cũng như các chỉ tiêu trong Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2023 của Công ty đã đề ra. Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2023 và Thỏa ước lao động tập thể 2023.

Thuốc lá Thăng Long

Chủ tịch Công đoàn Công ty Thuốc lá Thăng Long Trần Đình Thắng có những chia sẻ, báo cáo tại Hội nghị

Chủ tịch Công đoàn Công ty Thuốc lá Thăng Long Trần Đình Thắng nêu rõ, trong năm qua Công ty đã nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể, 100% cán bộ công nhân viên chức lao động được Công ty ký hợp đồng lao động. Chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động được đảm bảo. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2023 của Thuốc lá Thăng Long đạt 29,4 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, năm 2023, Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác ATVSLĐ – Phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, luôn quan tâm đến đời sống CBCNV lao động. Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện tốt các hoạt động phong trào đoàn thể như văn hóa, văn nghệ, thể thao, an sinh xã hội… Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành vượt mức các kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam giao.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2024

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung của báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế, các nội dung sửa đổi, bổ sung vào phương án quản lý lao động tiền lương năm 2024. Thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động.

Ban lãnh đạo Công ty xác định rõ, năm 2024 đặt ra rất nhiều khó khăn thách thức. Tham gia xây dựng phương án, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh. Bàn các biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thị trường, thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư, nguyên liệu hạ giá thành sản phẩm. Thực hiện các dự án đầu tư, các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, an toàn, bảo vệ môi trường. Tổ chức cho người lao động thực hiện quyền quyết định về biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động.

Thuốc lá Thăng Long

Ông Hà Quang Hòa – Tổng Giám đốc Vinataba phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị người lao động, ông Hà Quang Hòa – Tổng Giám đốc Vinataba đánh giá, năm 2023 với những cố gắng vượt bậc, Thuốc lá Thăng Long đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu mà Tổng công ty giao rất ấn tượng về Doanh thu, thu nhập, nộp ngân sách, lợi nhuận… Tin tưởng năm 2024, CBCNVLĐ Thuốc lá Thăng long tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, với truyền thống đoàn kết nhất trí, vượt mọi khó khăn, Lãnh đạo cùng tập thể CBNLĐ sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty năm 2024.

Lưu ý những nhiêm vụ trong tâm, ông Hà Quang Hoà nhấn mạnh: xác định rõ những khó khăn đã lường trước năm 2024 “Thuốc lá Thăng long cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng kế hoạch dự trữ nguồn nguyên vật liệu sao cho hợp lý; Phát huy năng lực của đội phối chế hơn nữa; Xây dựng kế hoạch sản xuất, gia công tối ưu hóa; Dự báo thời điểm tăng thuế Thuốc lá Thăng Long cần phải có kế hoạch lộ trình tăng giá sản phẩm sao cho phù hợp; Công tác đầu tư xây dựng và giải pháp sử dụng nguồn vốn phù hợp, đặc biệt ưu tiên đầu tư về máy móc thiết bị; Công tác xuất khẩu tiếp tục đàm phán với đối tác để nâng cao xuất khẩu; Về công tác chuyển đổi số thời gian tới thuốc lá Thăng Long phải có kế hoạch, chiến lược từ nay đến 2025 và lộ trình đến 2030. Bên cạnh đó Thuốc lá Thăng Long cần có các giải pháp, kế hoạch cụ thể hỗ trợ các công ty con trong sản xuất kinh doanh”

Thuốc lá Thăng Long

Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐTV Công ty Thuốc lá Thăng Long cảm ơn sự ghi nhận và chỉ đạo của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Hội nghị

Ghi nhận những thành tích đạt được, năm 2023, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty thuốc lá được tặng thưởng nhiều bằng khen như: Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2023; Bằng Lao động sáng tạo năm 2023; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức đại hội Công đoàn các cấp Ngành Công Thương nhiệm kỳ 2023 – 2028; Bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2023; Giấy khen Công ty Thuốc lá Thăng Long cho các tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị Thi đua Xuất sắc tiêu biểu” năm 2023.

– Sản lượng tiêu thụ đạt: 1 tỷ 755 tr bao, vượt 8,52% so KH năm 2023 và tăng 9,04% so CKNT. Trong đó:

+ Nội địa đạt: 1 tỷ 203 tr bao, vượt 1,48% so KH năm và tăng 2,07% so CKNT

+ Xuất khẩu đạt: 551 tr bao, vượt 27,90% so KH năm và tăng 28,16% so CKNT

– Doanh thu đạt  7.592 tỷ đồng, vượt 13,01% so KH và tăng 14,97% so CKNT

– Lợi nhuận trước thuế: 218,68 tỷ đồng, vượt 12,9 % so KH và tăng 7,56% so CKNT

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Thuốc lá Thăng Long

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2023

Thuốc lá Thăng Long

Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐTV và ông Đoàn Thế Phú – Chánh Văn phòng HĐTV Thuốc lá Thăng Long Nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Thuốc lá Thăng Long

Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Bằng khen cho Thuốc lá Thăng Long vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp Ngành Công Thương nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thuốc lá Tahwng Long

Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Bằng khen cho Công ty Thuốc lá Thăng Long vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2023

Thuốc lá Thăng Long

Ban lãnh đạo Công ty Thuốc lá Thăng Long tặng Giấy khen cho tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị Thi đua Xuất sắc tiêu biểu” năm 2023

Thanh Tú

Nguồn Tạp chí Công thương Việt Nam

Tin khác đã đăng