Đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng 2015 – 2020Đoàn kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra và làm việc với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về công tác phòng, chống tham nhũng của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015. Đồng chí Hồ Thị Kim Thoa – Thứ trưởng Bộ Công Thương thay mặt cho Lãnh đạo Bộ Công Thương cùng tham dự cuộc họp.

Thay mặt cho Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai – Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV Tổng Công ty đã báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tham nhũng tại Tổng công ty với đoàn công tác.
Untitled-4
Từ năm 2013 đến nay là giai đoạn Tổng công ty gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, Đảng bộ Tổng công ty đã luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của các cơ quan Đảng, Chính Phủ, Bộ Công Thương, các Bộ ngành Trung ương và sự lãnh đạo thực hiệm nhiệm vụ chính trị từ Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW, nhờ đó tập thể lãnh đạo và CBCNV-LĐ toàn Tổng công ty đã cùng nhau cố gắng khắc phụ khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đăng ký với Bộ Công Thương.

Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã thường xuyên thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tổ chức các lớp học tập quán triệt kịp thời cho các đối tượng là cán bộ chủ chốt của Tổng công ty và toàn thể đảng viên các đơn vị trực thuộc bằng hình thức tập trung mang lại hiệu quả cao.

Trong giai đoạn 2013 – 2015, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty đã phối hợp với ban chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng Tổng công ty tiến hành kiểm tra, giám sát 21 đơn vị là đảng bộ, chi bộ cơ sở là Công ty con, Công ty phụ thuộc Tổng công ty về nội dung tình hình triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Qua công tác kiểm tra, Đảng ủy Tổng công ty và Tổng công ty đã chỉ đạo, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác phòng chống tham nhũng một cách nề nếp, hiệu quả theo quy định.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Đảng ủy Tổng công ty đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2015 – 2020, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, các đơn vị thành viên đẩy mạnh công tác PCTN, tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, giám sát chặt chẽ việc công khai minh bạch tài sản….

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác số 7 và tập thể lãnh đạo Tổng công ty đã trao đổi, làm rõ một số nội dung cần kiểm tra, đôn đốc. Các thành viên trong Đoàn công tác đều cho rằng công tác phòng chống tham nhũng tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã được thực hiện tốt theo đúng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên Tổng công ty vẫn cần bổ sung thêm một số nội dung để làm rõ thêm kết quả công tác phòng chống tham nhũng của Tổng công.

Thay mặt cho đoàn công tác, đồng chí Hà Ngọc Chiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương đánh giá cao báo cáo của tổng công ty vì sự chuẩn bị nghiêm túc và có chất lượng. Đồng chí cũng ghi nhận những kết quả mà Tổng công ty đã đạt được trong công tác PCTN thời gian qua và đề nghị Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục bổ sung số liệu, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Trên cơ sở kết quả cuộc họp, đoàn công tác sẽ đề xuất lên Chính Phủ, Bộ Công Thương để tiếp tục hỗ trợ Tổng công ty trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới.

Tin khác đã đăng