Đại hội Đảng bộ Công ty thực phẩm Miền Bắc: Nỗ lực vượt khó, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giaoNgày 22⁄6, tại Hà Nội, Đảng bộ Công ty thực phẩm Miền Bắc đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự có Đại diện tổ công tác số 6 Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ, đại diện các Ban Đảng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm 13 đồng chí trong tổng số đảng viên toàn Đảng bộ gồm 96 đồng chí, trong đó có 93 đảng viên chính thức 03 đảng viên dự bị thuộc 05 chi bộ trực thuộc và 01 đảng bộ bộ phận. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của nhiệm kỳ 5 năm (từ 2010 – 2014) tình hình của Đảng bộ có nhiều biến động với việc tách và thành lập Đảng bộ Công ty Thực phẩm Hữu Nghị, chuyển về trực thuộc Đảng Bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại tổng số đảng viên trong Đảng bộ Công ty Thực phẩm Miền Bắc là 45 đồng chí trong đó có 44 đồng chí đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị.
1

Trong giai đoạn 2010 – 2015, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn do hậu quả của việc kinh doanh thua lỗ từ những năm trước 2010 để lại, áp lực xử lý công nợ tồn đọng quá lớn. Tài khoản Công ty có những lúc bị đe dọa phong tỏa. Thêm nữa, tiến trình tái cơ cấu Công ty Thực phẩm Miền Bắc chuyển thành công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp kéo dài đã có ảnh hưởng lớn, công ty không vay được vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng để tổ chức sản xuất và kinh doanh trong suốt những năm đầu của nhiệm kỳ. Năm 2014 Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã xác định lại mô hình sản xuất kinh doanh là tập trung phát huy nội lực sẵn có của từng đơn vị để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,  tạo công ăn việc làm cho CBCNV và người lao động có thu nhập ổn định đạt thu nhập bình quân 4,8 triệu đồng/người /tháng mặc dù kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính không đạt được so với nghị quyết nhiệm kỳ đề ra.

Đối với công tác Đảng, dù tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt kết quả tốt nhưng Ban chấp hành Đảng ủy cũng đã nỗ lực triển khai hoạt động bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội khóa 5, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra. Mỗi cán bộ đảng viên trong Đảng bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cũng như công tác xây dựng Đảng. Lãnh đạo các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ. Qua đó, không ngừng củng cố về mặt tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động làm cho Công đoàn và Đoàn thanh niên thật sự là các tổ chức tin cậy, là lực lượng nòng cốt, xung kích của Đảng; công tác an ninh xã hội và an ninh quốc phòng được đảm bảo và giữ vững. Đi đôi với việc sản xuất kinh doanh là việc đảm bảo và bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, khẳng định vị trí, vai trò của doanh nghiệp Nhà nước với nền kinh tế đất nước.

Trên cơ sở Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành được báo cáo trước Đại hội,  qua đó chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo điều hành trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nói chung, đánh giá và nhìn nhận những nguyên chủ quan và khách quan dẫn tới những kết quả không như mong đợi trong nhiệm kỳ qua, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Với việc thẳng thắn, nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020 với mục tiêu: Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện.

Một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015 – 2020

Về lãnh đạo thực hiện  nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ:
Tốc độ tăng doanh thu bình quân tăng: 10 %
Chỉ tiêu nộp ngân sách tăng:   5 %
Chỉ tiêu lợi nhuận tăng:  3 %
Thu nhập bình quân tăng:  10 %
Giải quyết việc làm: Đảm bảo có việc làm ổn định, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên.
Làm tốt công tác an sinh xã hội.
Chỉ tiêu về xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị:
Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt:  85  %
Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90 %.
Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 10%
Để thực hiện được những chỉ tiêu trên, Đại hội đã đề ra một số những giải pháp chủ yếu: Vạch ra chiến lược kinh doanh phù hợp với loại hình, quy mô doanh nghiệp; Tiếp tục thực hiện tốt việc thu hồi công nợ tồn đọng để có vốn sản xuất và kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa cố gắng hoàn thành trong năm 2015; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bao gồm cả nhân lực quản lý và người lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh; Đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Ban chấp hành Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc, tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ. Chú trọng hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Với tinh thần làm việc tập trung và nghiêm túc, Đại hội đã bầu 5 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng ủy Công ty Thực phẩm Miền Bắc nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Trần Vinh Quang – Kế toán trưởng được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty. Đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu ưu tú đi dự Đại hội cấp trên.

Tin khác đã đăng