Thuốc lá Thăng Long ra mắt Công ty mẹ – Công ty conNgày 05/04/2016, tại Hà Nội, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – VINATABA đã ra mắt Công ty mẹ – Công ty con: Công ty Thuốc lá Thăng Long trên cơ sở chuyển Công ty Thuốc lá Thanh Hóa, Bắc Sơn và Đà Nẵng về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng Long.

Ông Vũ Văn Cường – Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam cho biết, thực hiện Quyết định 166/QĐ-TTg ngày 16/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012-2015 và công văn số 633/TTG-ĐMDN ngày 13/05/2015 của Văn phòng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Đề án, với mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam trong việc triển khai và thực hiện các chủ trương chính sách của Nhà nước đối với ngành thuốc lá Việt nam, thời gian qua Tổng Công ty đã tích cực triển khai thực hiện Đề án theo đúng lộ trình đề ra, đảm bảo tính thận trọng, hiệu quả, theo nguyên tắc:

Triển khai ngay các nội dung tái cơ cấu đã có sự đồng thuận cao và đầy đủ các điều kiện thuận lợi, đồng thời xây dựng mô hình tái cơ cấu các đơn vị thành viên theo từng nhóm lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Theo đó, Tổng Công ty đã xây dựng các Đề án tái cơ cấu các công ty Thuốc lá Thăng Long, Công ty Thuốc lá Thanh Hóa, Công ty Thuốc lá Bắc Sơn và Công ty Thuốc lá Đà Nẵng hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ – Công ty con, trong đó Công ty Thuốc lá Thăng Long là Công ty mẹ và đã được Bộ Công Thương phê duyệt theo Quyết định số 6269/BCT-TCCB ngày 24/06/2015 và số 11092/BCT-TCCB ngày 28/10/2015.

Mục đích của việc tái cơ cấu này là nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực tài chính của các doanh nghiệp thành viên, tập trung nguồn lực, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư có trọng điểm và tránh cạnh tranh nội bộ, hướng đến sự phát triển bền vững của toàn Tổ hợp.

Sau khi tiếp nhận 03 đơn vị, về quy mô, tổng tài sản hợp nhất của Nhóm công ty đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với Thăng Long, tổng vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.100 tỷ đồng, vốn đầu tư của chủ sở hữu đạt gần 500 tỷ đồng. Về hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu thuần đạt 4.581 tỷ đồng, trong đó Thăng Long chiếm 78%; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 294 tỷ đồng, trong đó Thăng Long chiếm 92,8%, nộp Ngân sách 2.959 tỷ đồng trong đó Thăng long chiếm 76%.

Để ổn định tình hình trong giai đoạn tiếp theo thực hiện quá trình tái cơ cấu, đảm bảo nguyên tắc từng bước, thận trọng và hiệu quả, công tác bàn giao bước đầu tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản, tài chính, nguồn lực con người. Bước tiếp theo, khi các đơn vị đã hoạt động ổn định, Tổng công ty sẽ tiếp tục bàn giao các công tác khác như: công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên… Sau một thời gian triển khai, thực hiện Đề án tái cơ cấu này, Tổng Công ty sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, làm cơ sở tiếp tục triển khai các bước tiếp theo trong Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, năm 2014, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam cũng đã thực hiện thành công mô hình thí điểm tái cơ cấu, tổ chức lại Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Công ty Thuốc lá An Giang, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con, trong đó Công ty Thuốc lá Sài Gòn là Công ty mẹ.

Mặc dù gặp một số khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn đầu thực hiện nhưng sau gần hai năm triển khai, đề án đã phát huy tính hiệu quả, góp phần cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – VINATABA hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015: Doanh thu tăng trưởng 13%, đạt 33.749 tỷ đồng; Nộp ngân sách tăng gần 13% so với CKNT, đạt 8.448 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 1.335 tỷ đồng, tăng 13% so với CKNT, đảm bảo đời sống và việc làm cho hơn 13.000 CBCNV với mức thu nhập bình quân là 9,1 triệu đồng/ người/tháng

Tin khác đã đăng