Hỗ trợ vốn di dời Công ty Thuốc lá Thăng LongThủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc hỗ trợ vốn di dời Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Thăng Long (Công ty Thuốc lá Thăng Long).

Di dời Cty thuốc lá Thăng Long từ số 235 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân ra Khu Công nghiệp Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương cho phép Công ty Thuốc lá Thăng Long tiếp tục thực hiện Dự án di dời và chuyển mục đích sử dụng đất tại số 235 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để thực hiện dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư đã ký với các đối tác để thành lập Công ty cổ phần bất động sản Thăng Long.

3

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, xử lý việc chuyển mục đích sử dụng đất tại 235 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thủ tướng Chính phủ cũng cho phép Công ty Thuốc lá Thăng Long được áp dụng Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị để tạo nguồn vốn hỗ trợ Dự án di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long (cụ thể: được sử dụng số tiền thu từ chuyển mục đích sử dụng đất tại số 235 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để thực hiện Dự án đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long ra Khu Công nghiệp Quốc Oai, thành phố Hà Nội theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hỗ trợ nghỉ việc cho người lao động tại Công ty Thuốc lá Thăng Long theo quy định) mà không phụ thuộc vào điều kiện Tổng công ty thuốc lá Việt Nam và Công ty Thuốc lá Thăng Long phải đáp ứng tối thiểu 26% vốn điều lệ khi Công ty cổ phần bất động sản Thăng Long tăng vốn điều lệ lên 2.350 tỷ đồng. Số tiền chuyển mục đích sử dụng đất còn lại (nếu có) phải nộp vào ngân sách thành phố Hà Nội theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, Công ty Thuốc lá Thăng Long có kế hoạch và thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần bất động sản Thăng Long theo quy định của pháp luật; ưu tiên chuyển nhượng cổ phần, quyền góp vốn cho cổ đông có năng lực đầu tư theo quy định.

Tin khác đã đăng