Đại hội Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long: Đoàn kết – Đổi mới – Hiệu quả – Phát triểnNgày 26/6/2020, Tại trụ sở Khu công nghiệp Quốc Oai, Hà Nội, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tới dự có Đồng chí Hồ Lê Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba); Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, thành viên Hội HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, tổ trưởng tổ công tác số 1; Đồng chí Hà Quang Hòa – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Giám đốc Vinataba; Đồng chí Bùi Nhật Tiến – Phó Tổng Giám đốc Vinataba và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Vinataba tới dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tại Đại hội các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Công ty đã khẳng định được vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong các mặt công tác.
Đảng ủy Công ty Thuốc lá Thăng Long đã chỉ đạo sát sao cùng với sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và cán bộ CNVCLĐ, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
Một số kết quả nổi bật như: Kết quả SXKD của Công ty sau 05 năm đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra, giữ vững vị trí nòng cốt trong Tổng công ty về các chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ chiếm tỷ trọng 34,3% sản lượng toàn Tổng công ty, Tổng doanh thu chiếm tỷ trọng 20,89% doanh thu toàn Tổng công ty; Nộp ngân sách chiếm tỷ trọng 31,69% giá trị nộp ngân sách của toàn Tổng công ty; Năm 2015, Công ty nộp ngân sách là 2.378 tỷ đồng, đến năm 2019 nộp ngân sách đạt 3.604,3 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 12%, Thu nhập bình quân 5 năm đạt 21,3 triệu đồng/người/tháng.
Đặc biệt, Công ty đã cơ bản hoàn thành công tác di dời, xây dựng nhà máy với cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại và chính thức sản xuất tại Nhà máy mới, tạo thế và lực mới cho sự phát triển của Công ty trong tương lai.
Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác Công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty phát biểu khai mạc Đại hội

Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, quy chế đối thoại, ký thỏa ước lao động tập thể; chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị người lao động hàng năm, tổ chức đối thoại định kỳ; 100% người lao động được ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Qua đó, giúp tập thể CBCNV ổn định về tư tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cùng truyền thống “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Phát triển”, Với những thành tích đạt được Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” và “Trong sạch, vững mạnh tiểu biểu”.
Năm 2016, Đảng bộ vinh dự được nhận Bằng khen của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Công ty được Nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì. Công đoàn liên tục được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua toàn diện; Đoàn Thanh niên Công ty liên tục được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn.

Ông Nguyễn Hữu Kiên – Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

Nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2020 – 2025 đặt ra những yêu cầu to lớn và cấp bách, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty.
Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong 5 năm tới, với mục tiêu tổng quát: Nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển bền vững.
Trên tinh thần phát huy trí tuệ, tập trung dân chủ, các đại biểu đã thảo luận, góp ý nhiều nội dung vào báo cáo chính trị của Đại hội. Các ý kiến tập trung phân tích, làm rõ thêm về những kết quả, vấn đề còn tồn tại trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; dự báo tình hình giai đoạn 2020 – 2025, các chỉ tiêu cần tập trung trong nhiệm kỳ mới và những phương án, giải pháp cần thiết… để đạt mục tiêu sản lượng tiêu thụ tăng bình quân trên 1,3%/năm, đến năm 2025 đạt sản lượng đạt trên 1.528 triệu bao; Doanh thu tăng bình quân trên 2,4%/năm, đến năm 2025 đạt doanh thu trên 5.845 tỷ đồng; Nộp ngân sách tăng bình quân trên 1,8%/năm, đến năm 2025 nộp ngân sách đạt trên 3.855 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân trên 2%/năm, đến năm 2025 lợi nhuận đạt trên 186 tỷ đồng; Thu nhập bình quân tháng của CBCNV tăng bình quân trên 1%/năm, đến năm 2025 thu nhập bình quân đạt trên 21,5 triệu đồng/ người/tháng.

Ông Hồ Lê Nghĩa, Uỷ viên BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương,
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Hồ Lê Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Đối với những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí nhấn mạnh Đảng ủy Công ty cần chú trọng việc xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển phù hợp, đặc biệt các chiến lược trụ cột về: thị trường, chiến lược tái cơ cấu hệ thống quản trị và phát triển nguồn nhân lực, chiến lược về quản lý vốn và tài chính, chiến lược khoa học công nghệ – nghiên cứu phát triển.
Đồng thời, cần tiếp tục không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của Đảng bộ; gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng văn hóa doanh nghiệp giữ vững vị trí, vai trò là đơn vị dẫn đầu của Vinataba.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty thuốc lá Thăng long nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐTV được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(Nguồn: Tạp chí Công thương)

Tin khác đã đăng