Giới thiệu chung

Căn cứ Quyết định số 319/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Nhà máy Thuốc lá Thăng Long thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Thăng Long. Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0300602679 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 2 vào ngày 26/10/2011.

1. TÊN CÔNG TY
– Tên đầy đủ: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG
– Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG
– Tên giao dịch tiếng Anh: THANGLONG TOBACCO COMPANY LIMITED
– Tên viết tắt: VINATABA THANG LONG

2. TRỤ SỞ CHÍNH

– Địa chỉ: Số 235, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
– Điện thoại: + 84 4 38584441
– Fax: + 84 4 38584342
– Email: contact@thanglongtabac.vn

3. VỐN ĐIỀU LỆ: 514.486.000.000 đồng (Năm trăm mười bốn tỷ bốn trăm tám mươi sáu triệu đồng)

4. NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH: Sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu

5. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT: Ông Nguyễn Duy Khánh – Giám đốc

6. CHỦ SỞ HỮU CỦA CÔNG TY: TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM