Thông báo về việc làm rõ các thông tin liên quan tới việc thực hiện dự án đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long



Để giúp các cơ quan báo chí cung cấp đến độc giả những thông tin chính xác, chính thống những nội dung về hoạt động đấu thầu Dự án đầu tư di dời của Công ty Thuốc lá Thăng Long, nay Công ty Thuốc lá Thăng Long gửi đến Báo điện tử Ngày mới và các Cơ quan thông tấn báo chí trong nước nội dung cụ thể như sau

580 TLTL-ĐT vv làm rõ các thông tin liên quan tới việc thực hiện DA đầu tư di dời

Tải công văn

Tin khác đã đăng