Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022Hoà chung không khí chào mừng ngày Quốc tế lao động (01/5/ và Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Công đoàn Công ty Thuốc lá Thăng Long đã có những hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Tháng Công nhân là tháng hành động với nhiều hoạt động thiết thực nhằm Tri ân và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2022 luôn được Công đoàn Công ty quan tâm nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của Người lao động Công ty nói riêng và của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Công Đoàn Công ty thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ ốm đau, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Công đoàn Công ty  thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hưởng ứng “Tháng công nhân” được Công đoàn Công ty tổ chức các hoạt động như công tác phát thanh về luật lao động năm 2019, Luật ATVSLĐ nhằm tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ, lợi ích chính đáng cho người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty đã chủ trì,  phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới Người lao động, các khẩu hiệu như “Tinh thần Quốc tế 1/5 bất diệt”, băng rôn Hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 được triển khai.

Với  nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 như tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn LĐVN phát động đã có 41 sáng kiến của CBCNV Công ty Thuốc lá Thăng Long.

CBCNV tiêu biểu của Công ty tham gia chương trình Giáo dục truyền thống tại khu di tích Tàu không số Vịnh Vũng Rô – Một địa danh gắn liền với chiến công huyền thoại của những Con Tàu Không Số

Hoạt động Giáo dục truyền thống được Đảng bộ Công ty tổ chức hàng năm, nhằm khơi dậy truyền thống  uống nước nhớ nguồn  đoàn kết, sáng tạo, đồng thời, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội để chiến thắng đại dịch.

Công đoàn Công ty luôn phối hợp chăm lo tốt đời sống, việc làm, thu nhập, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tham gia quản lý sản xuất, triển khai các phong trào thi đua trọng tâm, thiết thực, hiệu quả hướng về người lao động, tạo điều kiện để CBCNV phát huy tối đa năng lực sáng tạo, có sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đặc biệt Tháng Công nhân luôn được công đoàn Công ty triển khai tổ chức sâu rộng, gắn liền với các hoạt động về Tháng An toàn, vệ sinh lao động, góp phần phát huy vai trò của công nhân với truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, củng cố vững chắc thương hiệu Thăng Long, tiếp tục đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững./.

Tin khác đã đăng