Phát triển hiện đại, hiệu quả và bền vữngĐại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long lần thứ 25 nhiệm kỳ (2015 - 2020). Đại hội đã thống nhất mục tiêu phát triển trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là phát huy truyền thống xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; sáng tạo, đoàn kết tạo sức mạnh tổng hợp

Phát triển hiện đại, hiệu quả và bền vững

Đánh giá những kết quả đạt được về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, ông Vũ Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy Công ty Thuốc lá Thăng Long cho biết, trong năm năm 2010 – 2015, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp, tác động bất lợi đến nước ta. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn dân, kinh tế – xã hội nước ta đã đạt được những thành quả quan trọng: kinh tế vĩ mô dần ổn định; vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng lên, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển.

Hoạt động của Đảng bộ trong điều kiện thuận lợi, Nhà nước ban hành chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có nhiều nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng; cùng với sự hỗ trợ tháo gỡ khó khăn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, v.v…

Bên cạnh những thuận lợi còn có khó khăn nhất định do tác động của biến động, kinh tế thế giới, kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc, thị trường tài chính, tiền tệ, tỷ giá ngoại tệ, giá điện, xăng, dầu, giá nguyên liệu, vật tư, chi phí dịch vụ tăng dẫn tới tăng chi phí sản xuất. Đặc biệt thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, việc in cảnh báo sức khoẻ bằng hình ảnh đã tác động đến tâm lý của người tiêu dùng, vừa tăng chi phí sản xuất, đồng thời thuốc lá nhập lậu gia tăng đã ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ thuốc lá nội địa. Công tác xuất khẩu còn khó khăn, biến động do tác động bất ổn về chính trị – xã hội, suy thoái kinh tế, tình hình dịch bệnh tại một số quốc gia ở Châu Phi và Trung Đông. Điều kiện mặt bằng sản xuất, kho bảo quản vật tư nguyên liệu chật hẹp; qui mô vốn cho đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, năng lực thiết bị có thời điểm chưa đáp ứng kịp với tốc độ phát tiển sản xuất kinh doanh, v.v…

Thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2010-2015, trong điều kiện tình hình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đứng trước nhiều khó khăn như trên nhưng vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Kết quả các chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận và thu nhập của cán bộ công nhân viên chức đều vượt so với Nghị quyết đề ra. Doanh thu năm 2014 đạt 4.683 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 12,6% năm, tăng 14,2% so với Nghị quyết. Nộp ngân sách năm 2014 đạt 1.941 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 13,8%/năm, tăng 25,2% so với Nghị quyết. Thu nhập bình quân của người lao động: Năm 2014 đạt 14,8 triệu đồng/người/ tháng, tốc độ tăng trưởng bình quân 13%/năm, tăng 30% so với Nghị quyết.

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng đạt được những thành tựu nổi bật như: Thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết về phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng qui mô, thị phần sản phẩm, xây dựng thương hiệu; Đổi mới nâng cao chất lượng công tác tổ chức quản lý sản xuất, triển khai thực hiện tái cấu trúc; Thực hiện các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty; Quản lý tài chính tăng cường tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; Quản lý nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh; Thực hiện chính sách an sinh xã hội không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ công nhân viên chức lao động, tích cực thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ; Thực hiện sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo An ninh, quốc phòng, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, sáng tạo, đoàn kết

Bàn về những mục tiêu nhiệm kỳ 2015 – 2020, Công ty xác định, phát huy truyền thống xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, sáng tạo, đoàn kết tạo sức mạnh tổng hợp, xây dựng Công ty phát triển hiện đại hiệu quả và bền vững. Về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty đặt mục tiêu doanh thu tăng bình quân trên 6%/năm, đến năm 2020 nộp ngân sách đạt trên 2.600 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng bình quân trên 1%/năm, đến năm 2020 lợi nhuận đạt trên 258 tỷ đồng. Đảng bộ Công ty phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị đạt Đảng bộ “trong sạch, vững mạnh”, trên 90% chi bộ trực thuộc đạt “trong sạch, vững mạnh”, trong đó 20% chi bộ đạt “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu. Tỷ lệ Đảng viên hoàn thành tốt nhệm vụ hàng năm đạt trên 95%, trong đó trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Đảng bộ công ty xác định cần tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, gắn với việc thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cổ phần hoá doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững thị trường nội địa là cốt lõi. Tăng cường công tác xuất khẩu, mở rộng thị trường xuất khẩu là quan trọng. Tăng cường công tác quản lý tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo nguồn lực tài chính, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư phát triển. Về công tác xây dựng Đảng, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, định hướng tư tưởng của cán bộ, Đảng viên. Đổi mới kiện toàn tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thực hiện mục tiêu phòng ngừa sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, Đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể quần chúng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà Đảng bộ Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng Đảng uỷ Công ty đã đoàn kết, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, chính quyền đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, Đảng viên và toàn thể công nhân viên nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và tổ chức xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 24 của Đảng bộ Công ty. Công ty đã phát huy sáng tạo, tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động xây dựng giải pháp tháo gỡ khó khăn, cơ cấu lại tổ chức sản xuất nên hoạt động sản xuất kinh doanh không ngừng phát triển và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Trên tinh thần đó, ông Vũ Văn Cường đã đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ một số vấn đề: xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là tập trung lãnh đạo cán bộ, Đảng viên, công nhân viên trong toàn Đảng bộ Công ty tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy. Quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị và toàn Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đảng bộ cần nhận thức rõ về những thời cơ, thuận lợi và các tiềm năng, lợi thế so sánh cũng như các thách thức để tập trung lãnh đạo, tháo gỡ những khó khăn, ách tắc, đặc biệt là dự án đầu tư di dời Công ty. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án về nguồn nhân lực tài chính, tổ chức, nhân sự phù hợp với lộ trình tái cơ cấu, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao, đảm bảo tái cấu trúc Công ty có hiệu quả nhằm khai thác và phát huy tổng thể các ngồn lực, tạo ra những bứt phá mới trong phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, cần tập trung trí tuệ, công sức để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đúng với ý nghĩa là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quyết định để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và Đảng viên.

Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ và khách quan để lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức lối sống, lòng nhiệt huyết. Đại hội cũng đã bầu ra những đồng chí thật sự tiêu biểu vào Ban Chấp hành khoá mới, đáp ứng lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty

Tin khác đã đăng