Đảng & Đoàn thể

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là đơn vị được Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam chọn làm Đại hội điểm.

Đến dự có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đoàn công tác chỉ đạo Đại hội điểm của Đảng ủy Khối; đại diện các ban xây dựng đảng tại các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Công ty Thuốc lá Thăng Long đã có nhiều nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục hoàn thiện, thị phần mở rộng, chất lượng sản phẩm ổn định và cải tiến được người tiêu dùng tín nhiệm.

Xác định phát triển sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ then chốt, gắn phát triển sản xuất kinh doanh với thực hiện công tác an sinh xã hội, trong nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu của Công ty đều vượt so với Nghị quyết đề ra, cụ thể: Năm 2014, doanh thu của Công ty đạt 4.683 tỷ đồng, tăng 14,2%; lợi nhuận đạt 245 tỷ đồng, tăng 6 lần so với Nghị quyết đề ra; nộp ngân sách Nhà nước 1.941 tỷ đồng, tăng 25,2%. Riêng năm 2014, sản phẩm của Công ty chiếm 34% sản lượng toàn Tổng Công ty, trong đó sản phẩm Thăng Long duy trì tốc độ tăng trưởng cao, chiếm khoảng 12% thị trường tiêu thụ nội địa.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty tổ chức học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tổng Công ty với tỷ lệ đảng viên tham dự đạt trên 98%; duy trì hoạt động giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” tại các di tích lịch sử như: Côn Đảo, Nghĩa trang Trường Sơn, Điện Biên Phủ,…; duy trì sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và quy chế hoạt động của Đảng bộ; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016 – 2021; thực hiện giám sát thường xuyên các cấp ủy đảng. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy chú trọng, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã cử 50 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và đã kết nạp được 33 đảng viên mới, đạt chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra; chuyển đảng chính thức cho 37 đảng viên, 12 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2010 – 2015 vẫn còn có tồn tại, hạn chế như việc triển khai thực hiện dự án đầu tư di dời còn chậm tiến độ so với yêu cầu thực tế; một số đơn vị còn chưa chủ động đào tạo cán bộ, lực lượng kế thừa còn ít, đội ngũ công nhân kỹ thuật còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty; việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp chưa cao; sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề còn ít, đảng viên chưa mạnh dạn đòng góp ý kiến và chưa thực sự tiên phong gương mẫu trước quần chúng,…

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020 với mục tiêu “Phát huy truyền thống xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; sáng tạo, đoàn kết tạo sức mạnh tổng hợp, xây dựng Công ty phát triển hiện đại, hiệu quả và bền vững”, qua đó Đảng ủy Công ty lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt kết quả cao hơn với các chỉ tiêu: sản lượng tiêu thụ tăng bình quân trên 2%/năm, đến năm 2020 đạt sản lượng 1 tỷ 179 triệu bao; doanh thu tăng bình quân trên 6%/năm; lợi nhuận tăng trên 1%/năm; đến năm 2020, nộp ngân sách đạt trên 2.600 tỷ đồng; trên 90% chi đảng bộ đạt “trong sạch vững mạnh” và “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; hàng năm trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí; 19 đồng chí đi dự đại hội cấp trên. Đại hội cũng đã báo cáo kết quả góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII