Cơ cấu tổ chức

CHỨC NĂNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

VĂN PHÒNG

Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Công ty về các lĩnh vực công tác hành chính, quản trị, văn thư – lưu trữ phục vụ cho công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, theo quy định của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Nhà nước.

+ Tổ xe văn phòng: Quản lý phương tiện vận chuyển và phục vụ đưa đón CBCNV theo quy định của Công ty.
+ Tổ xe tải: Quản lý phương tiện vận chuyển và phục vụ công tác vận chuyển hàng hoá theo quy định của Công ty.
+ Trạm y tế: Theo dõi, quản lý sức khỏe của CBCNV; thực hiện các công tác về Y tế trong doanh nghiệp, thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ theo quy định của Pháp luật.
+ Bếp ăn tập thể: Phục vụ bữa ăn giữa ca cho CBCNV Công ty; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của ngành Y tế đảm bảo số lượng và chất lượng dinh dưỡng tốt nhất trong định mức tài chính được giao.

PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Phòng Tổ chức Nhân sự có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Công ty thực hiện quản lý các lĩnh vực: tổ chức bộ máy quản lý điều hành sản xuất – kinh doanh; công tác lao động và tiền lương; công tác cán bộ chế độ chính sách đối với người lao động.

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Tham mưu cho Lãnh đạo thực hiện quản lý về các lãnh vực tài chính, kế toán, giá cả theo các quy chế tài chính nội bộ của Công ty, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và của Pháp luật quy định.

PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc lập kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch, xây dựng các định mức phục vụ cho sản xuất, cụ thể: kế hoạch sản xuất và điều độ sản xuất; kế hoạch cung ứng, thực hiện cung ứng và xây dựng các định mức về nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Kho Nguyên liệu: Quản lý thuốc lá lá, thuốc lá sợi.
+ Kho Vật liệu: Quản lý các loại vật liệu dùng cho sản xuất thuốc lá.
+ Kho Sợi Thành phẩm: Quản lý thuốc lá sợi thành phẩm.
+ Kho Cơ khí: Quản lý các loại vật tư cơ khí, phụ tùng cơ khí, phụ tùng điện và một số chủng loại hàng hóa khác.
+ Kho Phế liệu: Quản lý các mặt hàng, vật tư phụ liệu phế phẩm.

PHÒNG TIÊU THỤ

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc lập kế hoạch tiêu thụ hàng năm và từng giai đoạn, tổ chức thực hiện việc bán sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, nhằm tiêu thụ được nhiều sản phẩm với hiệu quả cao nhất.

+ Kho Thành phẩm: Quản lý thuốc lá bao thành phẩm.

PHÒNG THỊ TRƯỜNG

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc hoạch định chiến lược sản phẩm, tổ chức triển khai và kiểm soát các hoạt động của thị trường như: thu thập, quản lý, phân tích thông tin thị trường và khách hàng; công tác hỗ trợ, chăm sóc quản lý khách hàng và thúc đẩy bán hàng; công tác bán hàng, giới thiệu và phát triển sản phẩm mới; công tác xây dựng thương hiệu sản phẩm và hình ảnh của Công ty.

PHÒNG KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN

Tham mưu cho Lãnh đạo trong công tác quản lý về mặt kỹ thuật, quy trình an toàn lao động nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả nhất máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và phát triển.

PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, điều chỉnh, nâng cấp và đổi mới công nghệ. Tổ chức và thực hiện công tác nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm theo chiến lược của Công ty.

PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Tham mưu cho Lãnh đạo xây dựng và ban hành công thức phối chế trong sản xuất. Kiểm tra hương liệu và hóa chất tham gia giám sát chất lượng chủng loại nguyên liệu nhập kho, giám sát quy trình công nghệ sản xuất sợi, quy trình chế biến nguyên liệu.

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Kiểm tra việc chấp hành quy trình công nghệ trong tất cả các công đoạn sản xuất đến sản phẩm hoàn chỉnh, đảm bảo chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của Công ty đã ban hành.

PHÒNG ĐẦU TƯ

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty lập kế hoạch đầu tư, xây dựng hằng năm và từng thời kỳ. Tổ chức và thực hiện công tác đầu tư, xây dựng, quản lý, sửa chữa, bảo trì các công trình kiến trúc và xây dựng.

PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU

Tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty trong việc điều hành và quản lý kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Pháp luật và các quy định của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

PHÒNG AN NINH BẢO VỆ

Thực hiện công tác Bảo vệ – Tự vệ – PCCC, nhằm bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự an ninh phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

CÁC PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT

Tổ chức, sắp xếp bố trí lao động theo các công việc, trên cơ sở máy móc thiết bị được giao, sản xuất ra các loại sản phẩm đúng tiêu chuẩn chất lượng theo kế hoạch của Công ty giao, đảm bảo an toàn và tiết kiệm.

1. Phân xưởng Sợi: Sản xuất chế biến sợi thuốc lá các loại.
2. Phân xưởng Cuốn điếu đóng bao: Sản xuất các loại thuốc bao mềm, bao cứng.
3. Phân xưởng Hợp tác quốc tế: Sản xuất thuốc lá nhãn hiệu của một số hãng quốc tế và các nhãn hiệu khác.
4. Phân xưởng Cơ điện: Sản xuất, gia công phụ tùng cơ khí. Sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị.